Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

Báo chí nói về Vinagroups

GIẤC MƠ VIỆT NAM "VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT"
Nền tảng chính
 • Nền tảng chính

  Nền tảng Kho Hàng Tổng kết nối nhà sản xuất trên toàn quốc

 • Nền tảng chính

  Nền tảng công nghệ "Điện tử hóa kinh tế" với Platform "Thương mại điện tử Phi Tập Trung"

 • Nền tảng chính

  Nền tảng khởi nghiệp dành cho các đội nhóm, các Starup muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình

 • Nền tảng chính

  Nền tảng sản xuất thương hiệu, giúp các nhà sản xuất tạo ra và xây dựng các thương hiệu sản phẩm cho riêng mình

Hệ sinh thái khởi nghiệp

NƠI Ý TƯỞNG THÀNH HIỆN THỰC"GIẤC MƠ VIỆT NAM - VÌ TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT"

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

Mô hình "Kinh Tế Chia Sẻ"

Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ
 • Hệ sinh thái Kinh Tế Chia Sẻ

Các cổng kết nối trên toàn quốc

CHUNG SỨC - THÀNH CÔNG - CHIA SẺ

Tạo nên hệ sinh thái cung cầu góp phần "ĐIỆN TỬ HÓA KINH TẾ VIỆT NAM".

Cổng kết nối 63 tỉnh thành

 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
 • Các cổng kết nối trên toàn quốc
Xem thêm

Đối tác chiến lược

HỢP TÁC - PHÁT TRIỂN -VỮNG MẠNH

Các đối tác chiến lược của Vinagroups mang đến cho bạn các dịch vụ chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng, liên kết chặt chẻ vào hệ sinh thái Vinagroups.

 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
 • Đối tác chiến lược
Nguyễn Vũ Linh Nguyễn Vũ Linh FOUNDER
Nguyễn Văn Nghiêm Nguyễn Văn Nghiêm CO-FOUNDER
Phạm Xuân Huy Phạm Xuân Huy CO-FOUNDER
Nguyễn Hoàng Tiến Nguyễn Hoàng Tiến CO-FOUNDER
Nguyễn Thành Tânn Nguyễn Thành Tân CO-FOUNDER

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Ban cố vấn

 • Vũ Việt Dũng
  ÔNG Lương Hoàng Hưng

  Cố vấn truyền thông

 • Vũ Việt Dũng
  ÔNG Vũ Việt Dũng

  Cố vấn mô hình kinh doanh

 • Trần Đình Tú
  ÔNG Trần Đình Tú

  Cố vấn chiến lược

 • Tạ Minh Trãi
  ÔNG Tạ Minh Trãi

  Cố vấn thương hiệu

 • Nguyễn Việt Hùng
  ÔNG Nguyễn Việt Hùng

  Cố vấn tài chính


Hội đồng quản trị

 • Nguyễn Vũ Linh
  ÔNG Nguyễn Vũ Linh

  Chủ tịch hội đồng quản trị

 • Phạm Xuân Huy
  ÔNG Phạm Xuân Huy

  Phó chủ tịch hội đồng quản trị

 • Nguyễn Quang Huy
  ÔNG Nguyễn Quang Huy

  Phó chủ tịch hội đồng quản trị

 • Hồ Huỳnh Duy
  ÔNG Hồ Huỳnh Duy

  Thành viên hội đồng quản trị độc lập

 • Nguyễn Công Tâm
  ÔNG Nguyễn Công Tâm

  Thành viên hội đồng quản trị

 • Nguyễn Tấn Vũ
  ÔNG Nguyễn Tấn Vũ

  Thành viên hội đồng quản trị

 • Nguyễn Hoàng Tiến
  ÔNG Nguyễn Hoàng Tiến

  Thành viên hội đồng quản trị

 • Đoàn Sơn Lâm
  ÔNG Đoàn Sơn Lâm

  Thành viên hội đồng quản trị

Thành viên cổ đông

 • Nguyễn Vũ Linh
  Nguyễn Vũ Linh
 • Phạm Xuân Huy
  Phạm Xuân Huy
 • Nguyễn Văn Nghiêm
  Nguyễn Văn Nghiêm
 • Vũ Việt Dũng
  Vũ Việt Dũng
 • Vương Ngọc Thành
  Vương Ngọc Thành
 • Nguyễn Tấn Vũ
  Nguyễn Tấn Vũ
 • Nguyễn Hoàng Tiến
  Nguyễn Hoàng Tiến
 • Nguyễn Thành Tân
  Nguyễn Thành Tân
 • Hồ Huỳnh Duy
  Hồ Huỳnh Duy
 • Đoàn Sơn Lâm
  Đoàn Sơn Lâm
 • Võ Phi Vũ
  Võ Phi Vũ
 • Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
  Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
 • Lê Huỳnh Bá Toàn
  Lê Huỳnh Bá Toàn
 • Nguyễn Công Tâm
  Nguyễn Công Tâm
 • Nguyễn Đức Mạnh
  Nguyễn Đức Mạnh
 • Võ Thị Thảo Ly
  Võ Thị Thảo Ly
 • Nguyễn Văn Bằng
  Nguyễn Văn Bằng
 • Huỳnh Thị Kim Phúc
  Huỳnh Thị Kim Phúc
 • Nguyễn Minh Tú
  Nguyễn Minh Tú
 • Phạm Nguyễn Anh Thư
  Phạm Nguyễn Anh Thư
 • Trần Thuý Quỳnh
  Trần Thuý Quỳnh
 • Trần Hoàng Long
  Trần Hoàng Long
 • Nguyễn Thị Vẹn
  Nguyễn Thị Vẹn
 • Phan Tấn Linh Trung
  Phan Tấn Linh Trung
 • Phan Thị Vân Thanh
  Phan Thị Vân Thanh
 • Vương Lê Vĩnh Nhân
  Vương Lê Vĩnh Nhân
 • Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Thành
 • Tạ Thị Loan Thảo
  Tạ Thị Loan Thảo
 • Đào Minh Phong
  Đào Minh Phong
 • Dương Quốc Hưng
  Dương Quốc Hưng
 • Trương Thuỳ Uyên
  Trương Thuỳ Uyên
 • Đặng Quang Dũng
  Đặng Quang Dũng
 • Nguyễn Hoàng Thiên
  Nguyễn Hoàng Thiên

Cổng các tỉnh thành

 • Đoàn Sơn Lâm
  Đoàn Sơn Lâm

  Cổng Lâm Đồng - Nagara

 • Đào Minh Phong
  Nguyễn Quang Huy

  Cổng Dtech

 • Đào Minh Phong
  Nguyễn Thanh Hà

  Cổng Quãng Ngãi

Ban giám đốc Vinagroups

 • Phạm Xuân Huy
  ÔNG Phạm Xuân Huy

  Tổng giám đốc

 • Đoàn Sơn Lâm
  ÔNG Đoàn Sơn Lâm

  Phó tổng giám đốc

 • Nguyễn Tấn Vũ
  ÔNG Nguyễn Tấn Vũ

  Giám đốc điều hành

 • Nguyễn Hoàng Tiến
  ÔNG Nguyễn Hoàng Tiến

  Giám đốc công nghệ

 • Nguyễn Hoàng Tiến
  ÔNG Nguyễn Công Tâm

  Giám đốc đối ngoại


Giám đốc các ngành hàng

Đội ngũ công nghệ

 • Nguyễn Hoàng Tiến
  Nguyễn Hoàng Tiến
 • Nguyễn Thành Tân
  Nguyễn Thành Tân
 • Dương Quốc Hưng
  Dương Quốc Hưng
 • Lê Huỳnh Bá Toàn
  Lê Huỳnh Bá Toàn
 • Bùi Văn Tước
  Bùi Văn Tước
 • Bùi Quang Tuấn
  Bùi Quang Tuấn
 • Lê Ngọc Huân
  Lê Ngọc Huân
 • Đinh Lan Phương
  Đinh Thị Lan Phương
 • Ngô Thanh Tuấn
  Ngô Thanh Tuấn
Nguyễn Vũ Linh

ÔNG NGUYỄN VŨ LINH

Chủ tịch hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN VŨ LINH – CHỦ TỊCH HĐQT

Năm sinh: 31-10-1981

Ngày 31/10/2015, ông tiếp tục được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị VINAGROUPS nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 31/10/2015, ông cùng với 04 nhà đồng sáng lập cùng nhau thống nhất chuyển đổi mô hình hoạt động của các công ty thành viên hiện tại bao gồm Công Ty Tin Học Long Trí được hoạt động từ năm 2004, Công ty phân phối ShopGiaSi hoạt động từ năm 2009, Công ty Vinabrands hoạt động từ năm 2010, Công ty Vinawebs hoạt động từ năm 2014 và Vinastarts hoạt động từ 2014 trở thành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ KINH TẾ VIỆT NAM - VINAGROUPS với sứ mệnh "ĐIỆN TỬ HÓA KINH TẾ VIỆT NAM".

Trong suốt quá trình phát triển, ông luôn là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và luôn đưa ra những định hướng chiến lược quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng vượt bậc của VINAGROUPS.

Dưới sự dẫn dắt của ông, VINAGROUPS đang trở thành Công ty hoạt động đa ngành nghề với mô hình "Kinh Tế Chia Sẻ" và môi trường "Start Up In Start Up" tạo cơ hội khởi nghiệp cho các các đội nhóm đam mê, mô hình được lan tỏa trên toàn quốc tạo ra kênh giao thương hàng hóa 63 tỉnh thành.

Quá trình công tác:

 • 2015 – Nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện Tử Kinh Tế Việt Nam - VINAGROUPS.
 • 2014 – 2015: Sáng lập Công Ty Công Nghệ Vinawebs.
 • 2012 – 2014: Sáng lập và Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng Giám Đốc Công ty Vinagroups.
 • 2010 – 2012: Sáng lập Công ty sản xuất Thương Hiệu Việt - Vinabrands.vn.
 • 2010 – 2012: Sáng lập trang Thương mại điện tử Sieuthitainha.vn
 • 2009 – 2011: Sáng lập Công ty phân phối trực tuyến - ShopGiaSi.vn.
 • 2008 – 2010: Sáng lập trang Thương mại điện tử Ondeal.vn.
 • 2004 – 2007: Sáng lập Công Ty Tin Học Long Trí.
 • 2002 – 2004: Làm việc tại Phòng Chuyển Giao CN trực thuộc Sở Khoa Học CN TPHCM.
 • Ông sinh ra tại Xã Long Định, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre.
Hỗ trợ Vinagroups

Chúng tôi sẳn sàng phục vụ các yêu cầu của quý đối tác, hãy liên lạc các bộ phận hỗ trợ bạn quan tâm.

 • Facebook chat
  Facebook chat
 • Email
  Email
 • 1900 0126
  1900 0126
Hỗ trợ Vinagroups
Trụ sở chính Vinagroups
Văn phòng đại diện
scroll